Morgenhymne/Gloria

 

Eer aan God in den hoge en op aarde vrede, in mensen van zijn welbehagen.

Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden U, wij vereren U,
wij danken U voor uw grote heerlijkheid,

o Heer, Koning des hemels, God, onze Vader almachtig,
o Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus en Gij, heilige Geest.

O Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader,

die de zonden van de wereld wegdraagt, ontferm U over ons;
die de zonden van de wereld wegdraagt, aanvaard ons gebed;
die gezeten zijt ter rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen zijt Heer,
Jezus Christus, tot eer van God de Vader.

Amen.

 

tekst: Codex Alexandrinus, 5de eeuw
muziek: Jan van Biezen, 2019
zang: Margo van Biezen
orgel: Gerrie Meijers