Biography and Publications

(borrowed from the article ‘Biezen, Jan van’, written by Joost van Gemert, in the second edition of The New Grove Dictionary of Music and Musicians, volume 3. p. 562).

Jan van Biezen (b Wassenaar, 22 April 1927 - d Wassenaar, 24 July 2021). Dutch musicologist. He studied mathematics at the University of Leiden (MSc 1954) and organ with Adriaan Engels; He was a secondary school teacher (1954-72) and organist and choirmaster of the Dutch Reformed Church in Wassenaar (1954-97). He took the doctorate at Utrecht University in 1968, with a dissertation on middle Byzantine Kanon notation. He taught musicology at the Universities of Leiden (1970-89) and Utrecht (1971-88) and was deputy chairman of the Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (1975-9).

Van Biezen’s research is chiefly concerned with aspects of tempo and rhythm (especially in Byzantine and Latin hymns, Genevan psalms, hymns of the Reformation, and 15th-century ‘stroke notation’), tuning and temperament, and Dutch organ history. He played a key role in the creation of the Liedboek voor de Kerken, the collection of psalms and hymns that has been used in most of the Dutch Reformed churches from its publication in 1973. He has been involved with the restoration of several important organs in the Netherlands , and has written a standard work on the Dutch organ from the 15th century to the 18th (1995). He has also prepared scholarly editions of Dutch mucic from the 15th, 16th and 17th centuries.

Writings

- ‘Het calvinistische psalter: een onderzoek naar ritmische verschijnselen in tekst en melodie, en de consequenties daarvan voor de nieuwe psalmberijming’ [The Calvinist Psalter: an investigation into the rhythmic phenomena in text and melody, and their consequences for the new rhymed version], Kerk en Eredienst, xiii (1959), 238-56.

- with J.W. Schulte Nordholt: Hymnen: een bloemlezing met muziek van de Latijnse en Griekse kerk [Hymns: an anthology with music from the early christian and medieval songs from the Latin and Greek churches] (Tournai, 1967).

- The Middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H: a Paleographic Study with a Transcription of the Melodies of 13 Kanons and a Triodion (diss., U. of Utrecht , 1968; Bilthoven, 1968).

- ‘The Music Notation of the Gruuthuse Manuscript and Related Notations’, Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, xxii (1972), 231-51.

- ‘The Middle-Byzantine Kontakion-Notation of Codex Ashburnhamensis 64 and the Akathistos Hymn’, Orbis Musicae i (1972), 147-174.

- Stemmingen, speciaal bij toetsinstrumenten [Tunings, especially with regard to keyboard instruments] (The Hague, 1977).

- ‘Nogmaals de gemeentezang: het tempo van de reformatorische kerkliederen’ [Once again on congregational singing: the tempo of the hymns of the reformation], Het Orgel, lxxv (1979), 446-60.

- ‘Die Hypothese eines Mensuralisten?’, die Musikforschung, xxxv (1982), 148-54.

- ‘Het ritme van de Geneefse psalmmelodieën’ [The rhythm of the Genevan psalm melodies], Het Orgel, lxxix (1983), 378-83.

- ‘Het tempo van de Franse barokdansen’ [The tempo of the French Baroque dances], Tempo in de achttiende eeuw, ed. K. Vellekoop (Utrecht, 1984), 7-25.

- with K. Vellekoop: ‘Aspects of Stroke Notation in the Gruuthuse Manuscript and other Sources’, Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, xxxiv (1984), 3-25.

- ‘Maatsoorten en tempo in de eerste helft van de 18de eeuw, in het bijzonder in de orgelwerken van Johann Sebastiaan Bach’ [Times and tempo during the first half of the eighteenth century, especially in the organ works of J.S. Bach], Bachs ‘Orgel-Büchlein’ in nieuw perspectief, ed. P Peeters (Voorburg, 1988), 191-239.

- Het Nederlandse orgel in de Renaissance en de Barok, in het bijzonder de school van Jan van Covelens [The Dutch organ during the Renaissance and Baroque periods, especially the school of Jan van Covelens] (Utrecht, 1995).

- ‘Het ritme van de officiumantifonen in relatie tot dat van de Byzantijnse stichera’ [The rhythm of the Office antiphons in relation to that of the Byzantine stichera], Tijdschrift voor Gregoriaans, xxvii (2002), 54-62, 106-110.

- ‘Het ritme van het gregoriaans’ [The rhythm of the Gregorian Chant], Tijdschrift voor Gregoriaans, xxx (2005), 15-22, 49-53, 82-88.

- ‘Het ritme van de latijnse hymnen’ [The rhythm of the latin hymns], Tijdschrift voor Gregoriaans, xxxii (2007), 147-151, en xxxiii (2008), 25-29.

- Rhythm, Metre and Tempo in Early Music (2013), AMB Publishers, Diemen, the Netherlands.

- ‘Enkele persoonlijke opmerkingen bij het nieuwe liedboek’, Muziek & liturgie 82 (2013) 5, 44-47.

- Rhythm, Meter and Tempo in Gregorian Chant (2016), Lancelot Andrewes Press.

- ‘The diatonic scale in Greek Orthodox church music’ (2017), yet unpublished.

- ‘Het Gloria in zijn oorspronkelijke vorm’ [The Gloria in its original form], Muziek & Liturgie, 85, 1 (2016), 38-40, revised (2020).

- ‘Das Gloria in seiner ursprünglichen Form’ (2019), revidiert (2020), noch nicht publiziert.

- ‘Terug naar de oorsprong? (1) Het begin in de oecumenische orde in historisch perspectief’ [Back to the origin? (1). The beginning in the oecumenical service in historical context], Muziek & Liturgie 89, 3 (2020), 49-53.

- ‘Terug naar de oorsprong? (2). Het tafelgebed in de oecumenische orde van dienst in historisch perspectief’ [Back to the origin? (2). The eucharistic prayer in the eucumenical service in historical context], Muziek & Liturgie 89, 4 (2020), 18-20.

- Die Kunst der Fuge van Bach en de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel’ [Bach’s Die Kunst der Fuge and the Nicene-Constantinopolitan Creed], Het Orgel 116, 3 (2020), 12-17.

- ‘Toonstelsels en vertolking van Grieks-orthodoxe kerkmuziek’ [Tonalities and Interpretation of Greek Orthodox Church Music], not yet published (2021).

 

Editions

- A. van Noordt: Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen, Monumenta Musica Neerlandica, xi (1976).

- with M. Veldhuyzen: Souterliedekens 1540 (Buren, 1984) [facs. edn with introduction and notes).

- with J.P. Gumbert: Two Chansonniers from the Low Countries: French and Dutch Polyphonic Songs from the Leiden and Utrecht Fragments (Early 15th Century), MMN, xv (1985).

- with R.H. Tollefsen: Jan Pieterszoon Sweelinck: Livre quatriesme et conclusional des pseaumes de David, Jan Pieterszoon Sweelinck: Opera omnia editio altera, v ( Amsterdam , 1988).